Most akár 64%-al olcsóbban, ONLINE, AZONNAL köthető!

A 2017- évtől kötelező az építés tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítása!

 Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabályzata 2017. 01.01. től tartalmazza azt a kitételt, hogy az építtető (magánszemély)-nek kötelessége építész tervezőt alkalmazni tervezői művezetésre, továbbá rendelkeznie kell a tervező azon nyilatkozatával, hogy a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló, kormányrendeletben meghatározott KÖTELEZŐ tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik.

A felelősségbiztosítási előírást tartalmazó vonatkozó jogszabály:

155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Kinek kell építés tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítást kötni?

 • Építészeknek vagy egyéb szakági tervezőknek, akik közvetlenül a megbízó magánszeméllyel állnak szerződésben

 • Fővállalkozó kivitelezőknek, akik közvetlenül a megbízó magánszeméllyel állnak szerződésben.

Mire terjed ki a biztosítás?

 • A szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesít a személyi sérüléses és dologi károk, illetve az azokkal összefüggő sérelemdíj megtérítése alól a szerződőt, amelyet a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért kártérítési felelősséggel tartozik.

 • Kiterjed a biztosítási védelem fővállalkozóként az igénybe vett alvállalkozók, megbízottak által okozott károkra is.

 • Illetve fedezetet nyújt azokra a károkra is, amelyeket a szerződés hatálya alatt okozott, de legkésőbb a biztosítás megszűnését követő 3 éven belül jelentenek be.

Tervezők esetében mennyi a limit előírás?

 • 50 millió Ft beruházási költségkeretig, biztosítási eseményenként legalább 2 millió Ft-ig és egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen legalább 6 millió Ft-ig !

 • 50 millió Ft-ot meghaladó, de 100 millió Ft-ot meg nem haladó összegű beruházási költségkeret között legalább 5 millió Ft-ig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 15 millió Ft.-ig!

 • 100 millió Ft feletti beruházási költségkeret esetén legalább 10 millió Ft-ig és állandó felelősségbiztosítás esetén évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 30 millió Ft-ig KELL fedezetet biztosítania.

Kivitelezők, fővállalkozók esetében mennyi a limit előírás?

 • 50 millió beruházási költségkeretig biztosítási eseményenként legalább 10 millió Ft-ig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, adott projektre kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 30 millió Ft.-ig!

 • 50 millió Ft-ot meghaladó, de 100 millió Ft-ot meg nem haladó összegű beruházási költségkeret között leglaább 20 millió Ft.-ig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott projektre kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 60 millió Ft-ig!

 • 100 millió Ft beruházási költségkeret esetén legalább 30 millió Ft-ig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 90 millió Ft-ig kell fedezetet biztosítania.

Milyen időszakra terjed ki a felelősség biztosítás?

 • A vonatkozó jogszabályi feltétel szerint a felelősségbiztosítási kötelezettség teljesíthető projektenként vagy keretjelleggel folyamatos (határozatlan idejű) szerződés formájában is.

 • A tervezői felelősségbiztosításnál:                                                                                                                                                       A tervezőnek legkésőbb a tervezési szerződés megkötésekor rendelkezni kell felelősségbiztosítással és a szerződésnek fenn kell állnia az elektronikus építési főnapló megnyitását követő 2 évig.

 • A kivitelezői felelősségbiztosításnál:                                                                                                                                                    A fővállalkozó kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadásakor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással és a szerződésnek fenn kell állnia legalább a lakóépület teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig.

Milyen tevékenységre kell tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítást kötni?

 • Az építészeknek vagy más szakági tervezőknek az általuk vállalt tervezési és tervezői művezetői tevékenységgel okozott károk megtérítésére

 • Fővállalkozó kivitelezőként az általuk vállalt építőipari kivitelezői tevékenység kapcsán okozott károk megtérítésére.

A felelősségbiztosítás létét az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi vagy ellenőrizheti az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása szerint.

 

További információért hívja ezt a számot!:

+ 36 20/328-7041